Vi kan inte hjälpa dig med detta utan du måste kontakta flygbolaget direkt. Du hittar ditt bokningsnummer och kontaktinformation till flygbolaget i din bekräftelse från dem. Du kan också läsa mer på lågprisbolagets hemsida där det kan finnas information om hur du ska göra.