Vi förmedlar endast biljetter och ansvarar inte för själva utförandet av resan. Om du inte är nöjd med förmedlingen av din flygresa vill vi gärna att du skickar dina synpunkter till oss. Använd den reklamationsblankett som finns i våra resevillkor och fyll i den.

Om du vill reklamera själva utförandet av flygresan så ska du vända dig direkt till flygbolaget. Till exempel vid tidtabelländringar, förseningar eller av andra orsaker.

Om du begär ersättning för extra kostnader ska du bifoga kvitton i original som tydligt visar vilka extra kostnader du fått.