Om flygbolaget debiterar dig i en annan valuta än din kortvaluta växlar banken beloppet enligt en växelkurs som den själv bestämmer. I vissa fall kan banken (eller den som utfärdat ditt kort) debitera ytterligare avgifter enligt deras egen avgiftspolicy. Observera att vi inte har något inflytande över dessa avgifter, eftersom de bestäms av din bank/kortutgivare. För mer information om detta, kontakta din bank/kortutgivare direkt.