Barn som inte har fyllt två år bokas som spädbarn. Då har barnet inte något eget säte utan får sitta i en vuxens knä. Observera att detta gäller hela resan, det vill säga, barnet får inte fylla två år under resan. Om barnet fyller två år under resans gång måste en barnbiljett bokas för hela resan.