EU:s digitala covidintyg ska underlätta ett säkert resande i EU för medborgare under Covid-19-pandemin. Intyget utfärdas i samtliga EU-medlemsstater från och med den 1 juli 2021.

Det digitala covidintyget fungerar som bevis på att en person antingen har vaccinerats mot Covid-19, fått negativt resultat på ett covidtest eller tillfrisknat från Covid-19.Intyget utfärdas av sjukvårdsmyndigheterna i respektive land.Kontakta dessa för information om huruvida du kan få covidintyg.