Om du inte är nöjd med din hotellvistelse eller hyrbil behöver du först ha påpekat det på hotellet/hyrbilsleverantören så att de från början har en chans att rätta till det.

Om problemet inte kunde åtgärdas på plats direkt till hotellet/biluthyraren eller via det telefonnummer som vi bifogat på din bekräftelse kan du sända dina synpunkter till oss via kontaktformuläret. Vi kan inte skicka din reklamation vidare till vår leverantör om du inte har försökt att åtgärda problemet först på plats.

Eventuella reklamationer måste alltid göras skriftligt om du yrkar ersättning för merkostnader. Kvitton måste alltid bifogas till oss i original. Reklamationsblanketten finner du under resevillkoren.