Om det finns flera passagerare i din bokning är det oftast möjligt att omboka enstaka passagerare. Du kan även omboka passagerarna vid olika tidpunkter, så länge flygbolagets tidsgränser och kriterier för ombokning är uppfyllda. Exakta ombokningsregler fastställs av respektive flygbolag.