Vi kan inte svara på frågor angåede COVID-19. För att få uppdaterad information rekommenderar vi att du kontaktar flygbolaget direkt, relevant ambassad, IATA eller CDC innan du reser.