Mobil resplan är ett sms som du får till din mobil. Praktiskt och enkelt eftersom du då alltid har med dig din reseinformation. Sms:et innehåller:

·         Bokningsnummer

·         Flightnummer

·         Avgångs- och landningstid samt om flyget är i tid

·         Flygplats samt terminal för både avgång och landning


Den här tjänsten fungerar bara om du har en så kallad smartphone.