Under normala omständigheter svarar kundtjänst på Facebook alla vardagar, inom 24 timmar.