Vissa tur- och returresor består av två enkelbiljetter. Detta för att du som kund ska kunna få det lägsta möjliga priset på din resa.  Om du fått två enkelresor framgår detta av din bokning; resor markerade med ”One-way combination” består av två enkelresor.

I normalfallet reser du som vanligt med dessa biljetter. Men om det blir någon förändring på en eller båda biljetterna så är det bra om du är medveten om följande:

  • Även om sträckorna är bokade tillsammans är de oberoende av varandra. Detta innebär att varje sträcka       behandlas separat vid avbokning, ändringar samt trafikstörningar som t.ex. strejk och tidtabellsändringar. Respektive flygbolags regelverk gäller.
  • Om något av dina flyg ändras eller blir inställt, påverkas inte det andra flyget. Men regler och begränsningar i dina möjligheter att boka om eller boka av gäller fortfarande för det andra flyget.
  • Om du vill avboka hela resan, måste du avboka båda biljetterna var för sig.
  • Det kan vara olika regler för bagage, kontrollera på respektive flygbolags hemsida.