Integritetspolicy


Integritetspolicy

Ämnen

Introduktion
De personuppgifter vi samlar in
De känsliga personuppgifter vi samlar in
Det här gör vi med dina personuppgifter
Dela dina personuppgifter med andra
Tredjepartsleverantörer
Dina rättigheter
Datasäkerhet
Hantera dina e-postinställningar
Så här kontaktar du oss
Ändringar i integritetspolicyn

Introduktion

Den här webbplatsen drivs av Svenska Resegruppen AB, som ingår i Etraveli-koncernen. Bolagen inom Etraveli-koncernen hanterar olika typer av personuppgifter, t.ex. namn, e-postadresser och annan reserelaterad information, i sin dagliga verksamhet. Därför tar vi datasäkerhet och att följa dataskyddslagstiftningen på stort allvar. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar, använder och lämnar ut personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder den här webbplatsen och hur vi skyddar integriteten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss. Vi rekommenderar därför att nya och befintliga användare tar sig tid att förstå hur vid arbetar – och kontaktar oss med eventuella frågor.

Etraveli Group AB, org. nr. 556584-4684 (”vi”, ”oss” eller ”vår”) är så kallad ”personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter och ansvarar därmed för att det vi gör med dina personuppgifter är lagligt.

De personuppgifter vi samlar in

De personuppgifter vi samlar in är i allmänhet sådan information som vi behöver för att ta fram reselösningar och göra bokningar åt dig. Det är information som t.ex. förnamn och efternamn, födelsedatum, kön, telefonnummer, passinformation, e-postadress och betalningsuppgifter. De enda personuppgifter som du måste ange är den information vi behöver för att förse dig med de reselösningar som du bokar på vår webbplats. Beroende på vilken typ av resetjänster du använder kan vi också samla in flygbonusnummer, information om specialkost och (eventuella) hälsofrågor, liksom andra uppgifter som är relevanta för ditt resande eller som någon annan leverantör av resetjänster (flygbolag, försäkringsbolag m.m.) kan behöva. Ovanstående är inte en uttömmande lista. Om du ringer vår support samlar vi in de uppgifter som du uppger under samtalet. Som framgår nedan och i vår cookiepolicy inhämtas en del information även av cookies på vår webbplats.

Det är lagligt för oss att inhämta uppgifter om dig från affärspartner och andra oberoende tredje parter. Personuppgifter, t.ex. information om inköp eller demografiska uppgifter, kan t.ex. tillhandahållas av våra leverantörer av bedrägeribekämpning.

Om du bokar för någon annans räkning på vår webbplats kommer vi att begära personuppgifter om den personen. I så fall förlitar vi oss på att du informerar berörda individer om denna integritetspolicy och inhämtar deras samtycke. För åtkomst till att visa eller ändra deras uppgifter måste din e-postadress användas.

De känsliga personuppgifter vi samlar in

I vissa fall kan vi komma att hantera så kallade “särskilda kategorier av personuppgifter” om dig, det vill säga uppgifter som anses vara känsliga. Så är exempelvis fallet om du (i) har skickat in ett läkarintyg när du använder avbokningsskydd eller ska få pengar tillbaka från ett flygbolag, (ii) har en sjukdom som påverkar din resa och som gör att du behöver assistans eller särskilt godkännande, eller (iii) har meddelat ett önskemål där du avslöjar andra känsliga personuppgifter om dig själv

Innan vi hanterar känsliga personuppgifter om dig behöver vi ditt samtycke. Vi ber dig därför att använda de särskilda kontaktformulären på vår webbplats för att skicka in eventuella känsliga uppgifter. Med hjälp av dessa kontaktformulär kan du ge oss det samtycke som krävs enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan naturligtvis återta detta samtycke när som helst genom att kontakta oss (se avsnittet “Så här kontaktar du oss” i denna policy). Vi kommer inte att hantera känsliga personuppgifter som du inte har gett oss tillåtelse att hantera eller som du inte själv har försett oss med. Endast en del av vår personal har tillgång till dina känsliga personuppgifter, och när vi har hanterat dina känsliga uppgifter i enlighet med ditt önskemål raderar vi dem så snart som möjligt, såvida inte annat krävs enligt lag.

Det här gör vi med dina personuppgifter

För att ha rätt att hantera dina personuppgifter ställer gällande dataskyddslagstiftning krav på att vi har en så kallad “rättslig grund” för varje ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för. Därför har vi tagit fram tabellen nedan för att visa vår rättsliga grund för vart och ett av våra ändamål.

Vad vi gör (våra ändamål med att hantera dina personuppgifter) Vår rättsliga grund Lagringstid
Genomför de reselösningar och bokningar som du har begärt av oss (dvs. boka resetjänster som förmedlas av oss och tillhandahålla egna tjänster). I detta ingår att verkställa och hantera ditt researrangemang och dina bokningar, hantera betalning och kommunicera med dig om ovanstående via e-post, telefon eller SMS (t.ex. bekräftelser, ändringar och påminnelser). Att verkställa vårt avtal med dig. Samtycke är den rättsliga grunden i de fall där du förser oss med känsliga personuppgifter 3 år från köpdatum. Samtycke för känsliga personuppgifter kan dras tillbaka när som helst. Om du har gjort ett köp med bankkort sparas dina betalningsuppgifter i högst en timme. Övriga betalningsuppgifter sparas inte.
Om du har påbörjat en bokning, men inte slutfört köpet, kan vi skicka ett e-postmeddelande till dig med en länk till sökresultatet eller den påbörjade bokningen, beroende på vid vilken punkt bokningsprocessen avbröts på webbplatsen. Vårt berättigade intresse av att göra affärer och låta dig slutföra köpet utan att behöva fylla i all information på nytt. Om du inte vill ha dessa e-postmeddelanden kan du när som helst avregistrera dig via e-postmeddelandet. 24 timmar efter att du lämnade bokningsprocessen.
Innan din resa påbörjas kommer vi att via e-post förse dig med ytterligare information och erbjudanden om din specifika reselösning, t.ex. eventuella tilläggstjänster såsom extra bagage och annan praktisk information inför din resa. En del av informationen i meddelandet utgår från en profil som skapas utifrån den information som du har uppgett vid bokning (t.ex. dina resedatum, resmål m.m.). Vårt berättigade intresse av att erbjuda dig en bekvämare resa och göra det lättare för dig att hitta mer information som är relevant för dig. Fram tills din resa påbörjas. Annan liknande behandling kan fortsätta i nedanstående syften. Om du inte vill ha sådan information kan du avregistrera dig när som helst via e-postmeddelandet eller på vår webbplats (se avsnittet “Hantera dina e-postinställningar” i denna policy).
Efter avslutad resa kan vi skicka vårt nyhetsbrev till dig via e-post, med rekommendationer om andra reselösningar och reserelaterade produkter och tjänster av eventuellt intresse för dig. En del av dessa rekommendationer utgår från en profil vi skapar utifrån dina val när du bokade resan och dina åtgärder i relation till e-postmeddelanden från oss Vårt berättigade intresse av att göra affärer och låta dig skapa reselösningar som är av intresse för dig. 2 år från köpdatum. Om du inte vill få sådan e-post kan du avregistrera dig när som helst via e-postmeddelandet eller på vår webbplats (se avsnittet “Hantera dina e-postinställningar” i denna policy).
Ge dig kundsupport när du kontaktar oss via e-post, webbformulär eller webbchatt. Att verkställa vårt avtal med dig. Samtycke är den rättsliga grunden i de fall där du förser oss med känsliga personuppgifter 2 år efter det datum då respektive kundtjänstärende avslutats. Samtycke för känsliga personuppgifter kan dras tillbaka när som helst.
Spela in telefonsamtal till/från vår kundsupport i kvalitetssäkringssyfte och för eventuella framtida önskemål eller frågor från dig. Endast ett begränsat antal personer har tillgång till din inspelning.

Vårt berättigade intresse av att (i) förbättra vår tjänst genom internutbildning och, i förekommande fall, (ii) lösa eventuella önskemål eller krav från dig.

6 månader från telefonsamtalets datum. Om du inte vill att telefonsamtalet ska spelas in kan du tacka nej till inspelningen innan den påbörjas.
Användning av cookies för att t.ex. förbättra den här webbplatsens användbarhet, ge en individanpassad upplevelse och samla in användarstatistik. Vi använder även sessionscookies för att förbättra webbplatsens säkerhet.

Ditt samtycke, som inhämtas via cookiefönstret på webbplatsen. Samtycke kan återkallas när som helst.

Beroende på typ av cookie. Om du inte vill att vi ska spara cookies på din dator kan du tacka nej till cookies när du går in på vår webbplats. Se vår cookiepolicy för mer information om lagringstider.

Utöver ovanstående syften vidtar vi de rutinmässiga åtgärder som krävs av företag som utför tjänster till konsumenter, t.ex. bokföring, fakturering, att följa lagstiftningskrav (t.ex. kontrollskyldigheter), upptäcka betalningsbedrägerier och upprätthålla säkerheten på webbplatsen. I den utsträckning sådana åtgärder inte är obligatoriska enligt gällande lagstiftning vidtas de baserat på vårt berättigade intresse. Till exempel hanterar och sparar vi vissa personuppgifter för bokföringsändamål. Etraveli Group AB är registrerat i Sverige och här måste bokföringen sparas i minst sju år.

Lagringstiden bestäms av hur lång tid som krävs för att du ska kunna använda våra tjänster eller vi ska kunna utföra samma tjänster, för att kunna följa gällande lagstiftning, lösa eventuella tvister och på annat sätt bedriva vår verksamhet.

Dela dina personuppgifter med andra

Vi delar endast dina personuppgifter när så krävs för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Det kan vara med andra bolag inom Etraveli-koncernen, tillsynsmyndigheter eller våra betrodda affärspartner. Vi kan dela dina personuppgifter (även eventuella känsliga personuppgifter) med de reseleverantörer som du har bokat hos (t.ex. flygbolag), med andra leverantörer av tjänster som du har köpt (t.ex. försäkringsbolag) och med de globala distributionssystem (GDS:er) som tekniskt möjliggör dina researrangemang och bokningar.

Varje partner ansvarar själv för att hantera de personuppgifter som de erhåller från oss, vilket innebär att du måste kontakta den aktuella partnern om eventuella önskemål rörande dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Dessa partner kan befinna sig var som helst i världen och vi rekommenderar att du läser deras respektive integritetspolicyer för information om hur de hanterar dina personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med andra företag (så kallade “personuppgiftsbiträden”) som behövs för att leverera de tjänster du har beställt, t.ex. de serviceleverantörer som driver våra callcenters och andra leverantörer som hanterar dina personuppgifter när de utför sina tjänster till oss (t.ex. extern lagring). Här ingår även betalningsleverantörer och anti-bedrägeritjänster, leverantörer av IT-infrastruktur, mjukvarulösningar och mjukvarutekniker, liksom finansiella, administrativa och juridiska tjänster och verktyg. Personuppgiftsbiträden hanterar endast dina personuppgifter när tillräckliga säkerhetsåtgärder finns på plats och endast enligt våra instruktioner. Denna integritetspolicy gäller även för personuppgiftsbiträdenas hantering av dina personuppgifter.

Eftersom resebranschen är global till sin natur kan dina personuppgifter komma att behandlas på olika platser runt om i världen när de parter vi delar dina personuppgifter med har sitt säte i ett land utanför EU/EES. När vi delar personuppgifter utanför EU/EES krävs viss rättslig grund enligt gällande dataskyddslagstiftning. Där EU-kommissionen anser att ett land har en adekvat nivå av personuppgiftsskydd utgör detta vår rättsliga grund. För en lista över dessa länder, klicka här. I övrigt finns det två huvudtyper av rättsliga grunder som vi lutar oss på när vi delar uppgifter. Dessa är:

 1. att överföringen är nödvändig för att vi ska genomföra avtalet med dig, t.ex. om du har bokat flyg med ett flygbolag som har sitt säte utanför EU/EES (i enlighet med GDPR art. 49.1 b); och
 2. II. överföringen sker under förutsättning att vi använder särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och att standardavtalsklausuler för internationella överföringar enligt Europeiska kommissionen har undertecknats (klicka här för att läsa de kompletta standardavtalsklausulerna).

Tredjepartsleverantörer

Observera att vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och betjänar innehåll från tredjepartsleverantörer. Denna integritetspolicy omfattar endast vår webbplats och våra tjänster. När du följer länkar till andra webbplatser eller använder tjänster och produkter från tredje part ska du läsa deras integritetspolicyer. Om du väljer att kontakta oss via sociala medier gäller denna integritetspolicy inte för eventuella personuppgifter som du skickar till oss som en del i en sådan kontakt – i ett sådant fall rekommenderar vi att du läser det sociala medier-företagets integritetspolicy.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du vissa rättigheter som en så kallad ”registrerad”. Nedan har vi listat dina rättigheter. I dina rättigheter ingår följande:

 1. Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få viss information om vad vi gör med personuppgifterna. Den informationen beskrivs i det här dokumentet.
 2. Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter om dig själv och att komplettera ofullständiga personuppgifter. Observera att detta inte är en absolut rättighet och att vi kanske inte kan korrigera felaktiga personuppgifter som du har tillhandahållit, t.ex. på grund av flygbolagsregler, och att sådana ändringar kan medföra en kostnad.
 3. Rätt till radering – Du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”. Observera att detta inte är en absolut rättighet och att vi ändå får spara personuppgifterna under vissa omständigheter.
 4. Rätt till begränsning av behandling – Du rätt att begränsa hur vi använder dina personuppgifter. Observera att detta inte är en absolut rättighet och att vi under vissa omständigheter får fortsätta personuppgiftsbehandlingen.
 5. Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller få dessa uppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig) från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 6. Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar mot vissa typer av personuppgiftsbehandling som vi utför. Detta gäller alla aktiviteter som baseras på vårt “berättigade intresse”, inklusive personuppgiftsbehandling som utgår från profilering enligt beskrivningen under “Det här gör vi med dina personuppgifter” ovan.

Slutligen har du också rätt att lämna klagomål hos behörig datatillsynsmyndighet.

Datasäkerhet

För att skydda dina personuppgifter har vi infört ett antal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, och upprätthåller en hög säkerhetsnivå i alla system. Dessa säkerhetsåtgärder omfattar bland annat:

 • spårbarhet, katastrofåterställning, åtkomstbegränsningar m.m.;
 • pseudonymisering och kryptering, där så är lämpligt;
 • hantering av betalningsuppgifter i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS); och
 • säkra anslutningar som krypterar dina uppgifter via internet, så att ingen ska kunna stjäla dina uppgifter när de förs över.

Dessutom har vi regler som säkerställer att våra medarbetare (som omfattas av sekretesskrav) inte använder personuppgifter när det inte är nödvändigt. Dessa regler anger även vilka standarder som gäller när vi anlitar leverantörer eller börjar använda nya IT-system i verksamheten.

Hantera dina e-postinställningar

Detta är länken till dina personliga preferenser.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies, om du vill utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning eller om du vill återkalla ett visst samtycke, skicka ett e-postmeddelande till: privacy@etraveli.com eller använd följande kontaktuppgifter:

Etraveli Group AB
Att: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Sverige

Ändringar i integritetspolicyn

Om vår hantering av dina personuppgifter ändras kommer denna integritetspolicy att uppdateras omgående och publiceras på denna webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-07-11

Header
Subject
Body
Footer